Елиминатор на 9V-те батерии

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  9v Battery Eliminator

Източник:  discovercircuits.com

Превел:  Т.Б.

Ако използвате 9V волтовите батерии за продължителен период от време, вие може би вече сте се изморили от постоянната смяна на батерии. Схемата представена тук, може да бъде свързана към всяко 9V волтово устройство, черпейки мощност от външен AC или DC адаптер. Проектирах схемата на основата на често използвания регулируем-преобразувател LM317.

За схемата спокойно бихте могли да използвате, всеки излишен на рафта Ви мрежови адаптер от +12V до +15V. Включих илюстрация, показваща Ви как да си направите 9V волтова щипка/букса, така че да може елиминатора просто да се щракне върху 9V-вия цокъл на конкретното устройство.