Източник на Постоянно напрежение 5V от 240AC

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  240VAC TO 5VDC POWER SUPPLY

Източник:  discovercircuits.com

Превел: Т.Б.

Това е изключително лесен начин да захраните някой 5V волтов логически елемент от мрежовия източник с напрежение 240V AC. Ако се използва 120V AC мрежови адаптор, схемата ще работи също за мрежово напрежение със стойност 120V AC.