-0.5V Токозахранващ Източник

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие:  -0.5v Negative Supply 4

Източник:  discovercircuits.com

Превел: Т.Б.

Има моменти, в които на някой се налага да създаде отрицателно захранващо напрежение със стойност -0.5V от обикновен AC трансформатор към DC токозахранване. Схемата използва двойка Шотки диоди заедно с филтриращ кондензатор, за да изпълни поставената от нас задача. Схемата се справя добре , когато се използват схеми с операционни усилватели тип „rail to rail“, които се приближават изключително близко до 0V волта на изхода си от единствен постояннотоков източник на напрежение, но все пак неможе да ги предостави без отрицателното захранване. С помоща на показаната тук -0.5V токозахранваща схема, тези устройства могат наистина да създадат нулево напрежение в изхода.