Електронни схеми

Оригинално заглавие: Circuit diagrams

Източник: www.kpsec.freeuk.com

Електронните схеми показват как са свързани електронните елементи. Всеки елемент е представен чрез символ, няколко са показани тук, за други символи, моля разгледайте раздела посветен на „Символите в Електронните схеми“.

Електронни схеми и схеми с разположението на елементите

Електронните схеми изобразяват връзките между елементите, колкото се може по-добре с всички изобразени проводници, изчертани като прави линии.

Действителното разположение на елементите, всъщност е съвсем различно от електронната схема и това от своя страна може би малко объркващо за начинаещия. Ключът към правилното усвояване и разбирате на тези понятия е да се съсредоточите върху ВРЪЗКИТЕ, а не върху точното разположение на компонентите.

Електронната схема, както и схемата с разположението на елементите на проект с име „Нагласяем Таймер“ са показани тук, за да откриете разликата.

Електронната схема е полезна, когато тестваме схемата, както и за разбиране начина и’ на работа. Ето защо в инструкциите към проектите се включват електронни схеми, както и схеми с разположението на елементите върху печатната платка, от която се нуждаете за да сглобите схемата.

Изчертани Електронни Схеми

Електронните схеми не са съвсем трудни, но разбира се е нужда малка практика за изчертаването на „чисти“ схеми. Това е полезно умение за науката, както и за електрониката в частност. Вие определено ще трябва да чертаете електронни схеми, ако решите да проектирате свои собствени електронни схеми.

За най-добри резултати следвайте тези указания:

– Уверете се, че използвате правилният символ за всеки компонент.

– Изчертайте свързващите проводници като прави линии (използвайте линия).

– Сложете „плътна малка точка“, на мястото където се пресичат проводници.

– Наименувайте елементите (резистори, кондензатори и др.) с техните кратки наименования и стойности.     Примерно за кондензатор 100 нано-фарада  à      C1    100nF

–  Положителният извод (+) на токоизточника трябва да бъде отгоре, а отрицателния отдолу. Отрицателният извод обикновено е означаван като 0v, нула волта.

Ако чертаете схема за науката моля разгледайте секцията за чертане на схеми „по начина на електрониката“.

Ако пък схемата е сложна:

–  Опитайте се да подредите схемата, така че сигналите да бъдат отляво и отдясно : входонете и управлението  трябва да бъдат отляво, а изходите отдясно.

Може да пропуснете символите на батерията или захранването, но задължително трябва да включите техните етикети отгоре или отдолу.