Как да си направите Инвертор 12VDC към 120VAC

Автор:  aaroncake.net

Оригинално заглавие:  12V to 120V Inverter

Източник:  www.aaroncake.net

Прелев: Т.Б.


Искали ли сте някога, да си пуснете телевизора, стерео уредбата или друг електроуред, докато сте напът или на къмпинг? Е, този инвертор би трябвало да Ви реши проблема. Той
използва на входа си 12V постоянно токозахранване, за да го „инвертира“ и повиши до 120V AC променливо токозахранване. Ватовете зависят, какви транзистори използвате за Q1 и Q2,
също и колко „голям“ трансформатор използвате за Т1. Инверторът може да бъде изграден, за да захранва с мощност от 1 до около 1000 (1 kW) вата.

Елементи:

C1, C2 68 uf, 25 V Танталов Кондензатор
R1, R2 10 Ohm, 5 W Ватов Резистор
R3, R4 180 Ohm, 1 W Ватов Резистор
D1, D2 HEP 154 Силициев Диод
Q1, Q2 2N3055 NPN Транзистор (виж „Забележките“)
T1 24V, Обикновен Мрежови Трансформатор, Ш-образен (виж „Забележките“)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ Проводници, Кутия, Receptical (For Output)

Забележки:

1. Q1 и Q2, също и T1, определят каква мощност, какви ватове инверторът може да осигури. С Q1,Q2=2N3055 и T1= 15 A, инвертора може за осигури 300W Вата. По-големите
трансформатори и по-мощните транзистори, могат да бъдат използвани на мястото на T1, Q1 и Q2 за повече мощност.

2. Най-лесният и най-евтин начин, да се сдолиете с голям Т1 е да пренавиете стар трансформатор от микровълнова печка. Тези трансформатори са оразмерени някъде около 1kW
и са просто перфектни за нашата цел. Поразходете се до местният сервиз за ремонт на Телевизори, и се поразровете за най-голямата микровълнова, която може да намерите. След
което откачете трансформаторът, бъдете внимателни и НЕ ДОКОСВАЙТЕ високоволтовите кондензатори, тъй като е възможно те все още да са заредени!!!
Ако желаете, Вие може да тествате трансформаторът, но обикновенно те все още са годни за работа. Сега премахнете вторичната намотка 2000 V, бъдете внимателни, за да не повредите
първичната. Оставете първичната намотка, замотайте първата навивка на вторичната намотка (около сърцевината), и навийте още 12 намотки.
Размера на проводника ще зависи от това, какво количество ток планирате да има захранващия трансформатор. Лакираните проводници върху магнитопровода ще Ви свършат
страхотна работа за тази цел. А сега обезопасете навивките с изолиерт-банд. Е това беше всичко … Запомнете, че трябва да използвате транзистори с голям ток за Q1 и Q2. Всеки от
транзисторите 2N3055 в списъка с елементите може да се справи с ток до 15А.

3. Запомнете, когато работите с големи Ватове, тази схема ще черпи значителен по големина ток. Непозволявайте батерията ви да си замине без време :)

4. Тъй като този проект създава 120V AC променливо токозахранване, Вие трябва да предвидите *предпазител със „стопяема вложка“ ( :) това са обикновенните предпазители в
стъклен цилиндър с проводник в него). Допълнително поставянето на схемата в кутия, ще осигури още по-добра защита.

5. Вие трябва да използвате танталови кондензатори за C1 и C2. Обикновенните електролитни кондензатори ще прегреят и ще гръмнат. И да, 68uF (микро фарада) е точната стойност.Няма заместители.

6. Схемата може да бъде трудна за изграждане и стартиране. Всяка разлика в транзисторите, трансформаторите или в самите стойности на елементите на тази страница, могат да предизвикат нейното нефункциониране.