Пет Лентов Графичен Еквалайзер

Автор:  Izhar Fareed

Оригинално заглавие:  5-Band Graphic Equalizer

Източник:   extremecircuits.net

Превел: Т.Б.

Това е завършена, висококачествена схема на ниско-шумов 5-лентов графичен еквалайзер. Базирана на основата на Монолитната Линейна Интегрална схема LA3600, произведена от SANYO. Схемата е изключително лесна за изграждане и има добро качество.

Вие бихте могли да я използвате заедно с портативните аудио плеъри, касетофони, радио-касетните записвачки, автомобилните радио приемници и.т.н. .

В чипа има един операционен усилвател. 5-лентовият графичен еквалайзер за един канал, може да бъде сформиран лесно чрез реализиране на външна връзка към кондензатори и потенциометри, които ще отговарят на дадена „резонансна честота“. Чрез последователната връзка между две Интегрални схеми LA3600, ние можем да изграждим многолентов еквалайзер (от 6 до 10 ленти).

Схемата е изключително стабилна спрямо товар от капацитивен характер.

Максималното захранващо напрежение 20V VCC, не трябва да бъде превишавано. Работното напрежение е в обхвата от 5V до 15V. Захранване реализирано по метода „окъсен-пин-към-пин“, може да доведе до нефункциониране на Интегралната Схема или до нейната дезориентация. Когато монтирате Интегралната схема върху платката или прилагате напрежение, уверете се, че пространствата между пинчета-та „пин-към-пин“ не са окъсени от попадналия калай/тинол/.