Усилвател с Три транзистора – 50 mW

Автор:  Bill Bowden

Източник:  www.bowdenshobbycircuits.info

Превод: Т.Б.

 

Тук е представена схемата на маломощен аудио усилвател, подобен на тези усилватели, които може да откриете в малък радио апарат. Входното стъпало е поляризирано, така че захранващото напрежение е разделено по равно върху двата комплементарни изходни транзистора, които са по-слабо поляризирани при провеждане от диодите между базите. Използван е резистор със стойност 3.3Ω последователно на емитерите на изходните транзистори с цел да се стабилизира поляризиращия ток, за да не се променя чувствително с промяната на температурата или с различни транзистори и диоди. Когато поляризиращият ток се увеличи, напреженовия пад върху прехода база-емитер намалява, а от тук следва и намаляване на проводимостта. Входният импеданс е около 500Ω и входното напрежение е около 5  със свързан  8Ω високоговорител. Размахът на амплитудата върху говорителят е около 2V без нарушаване, а изходната мощност е в обхвата 50mW.  С увеличаването на захранващото напрежение в комбинация с добавянето на съответните радиатори, изходните транзистори ще осигурят по-голяма мощност. Тази схема черпи около 30mA от 9V токозахранване.