Телефонен Аудио Интерфейс

Автор:  Bill Bowden

Източник:  www.bowdenshobbycircuits.info

Превод: Т.Б.

 

Аудио сигнал от телефонната линия може да бъде получен чрез употребата на трансформатор и кондензатор, за да се изолира телефонната линия от външните прибори. Неполярен кондензатор се поставя последователно на трансформаторната линия, за да се предотврати протичането на постоянен ток от потока в трансформаторната намотка, което може да върне телефонната линия в режим „заето“. Кондензатора трябва да бъде оразмерен по напрежение над пиковата стойност на напрежението „при позвъняване“ от 90V плюс напрежението в режим „заето“ от 48V, или общо 138V. Тези стойности са снети локално, като те могат да варират според местоположението,  препоръчва се напрежение окол 400V или повече. Аудио нивото от трансформатора е около 100mV, което може да бъде свързано към високоимпедансен усилвател или вход на записващо устройство (касетофон или др.). Усилвателят с три транзистора, показан отдолу може също да бъде използван. За защита от свръх напрежение, са свързани два диода (в противоположни посоки) към вторичната трансформаторна намотка, за да ограничат аудио сигнала на 700mV пикова стойност, по време на сигнала „позвъняване“. Диодите могат да бъдат всеки силициев тип (1N400X / 1N4148 / 1N914 или други). Резисторът със стойност 620Ω служи, за да намали натоварването на линията, ако изходът е свързан към много малък импеданс.