Блокови схеми

Оригинално заглавие: Block diagrams

Източник: www.kpsec.freeuk.com

Блоковите схеми се използват, за да се разберат (и проектират) цялостни електронни схеми, чрез разлагането им на по-малки секции или блокове. Всеки блок изпълнява определена задача (функция) и блоковата диаграма показва как те са свързани заедно.  Не се прави никакъв опит да се изобразят отделните елементи използвани в конкретния блок, като само входовете и изходите са показани. Начинът по който се подхожда към разглеждането на схемите се нарича „системен подход“.

Връзките към захранването (или батерията) обикновено не се изобразяват в блок-схемите.

Блокова схема на Аудио Усилвател

Захранването (не е показано) е свързано към пред-усилвателя и към блока на мощния усилвател.

Микрофона –  датчик, който преобразува звуците в напрежение.

Пред-Усилвател – усилва малкия аудио сигнал (напрежение) от микрофона.

Тон и Управление над Усилването – настройка на природата на аудио сигнала.

Тон контролът настройва баланса на високите и ниските честоти.

Контролът над усилването – увеличава или намалява силата на сигнала.

Мощния Усилвател – увеличава силата (мощността) на аудио сигнала.

Високоговорител – датчик, който преобразува аудио сигнала към звук.

Блокова схема на Радио

Захранването (не е показано) е свързано към блокът за усилване на аудио сигнала.

Антената – улавя радио сигнала от много станции.

Тунера – избира сигнала на само една станция.

Детектора – извлича аудио сигнала носен от радио сигнала.

Аудио Усилвател – увеличава силата (мощността) на аудио сигнала.

Схемата му може да бъде „разбита“ на части, както е показано по-горе върху блоковата схема на аудио усилвателя.

Високоговорител – датчик, който преобразува аудио сигнала към звук.

Система за Регулируемо Захранване

Трансформатор – понижава мрежовото напрежение 230V AC към по-малки променливи напрежения.

Изправител  – преобразува променливият ток в постоянен, но постоянният ток се променя.

Стабилизатор – изглажда осцилациите (трептенията) на постоянния ток, до по малки амплитуди.

Регулатор – елиминира пулсациите, чрез нагласянето на DC изхода на фиксирано напрежение.

За повече информация, моля посетете раздела със Захранващите токоизточници.

Система за контрол с обратна връзка

Захранването (не е показано) е свързано към блока на схемата за контрол.

Сензора – датчик, който преобразува режима на контролираното количество към електрически сигнал.

Селектора (контролирания вход) – избира режима на изхода. Обикновено той е променлив резистор.

Схема за контрол – сравнява определено състояние (контр.вход) с реалното състояние (на сензора), на контролираното количество и изпраща подходящ сигнал към изходния датчик.

Изходен Датчик – преобразува електрическият сигнал в контролираната величина.

Контролирана Величина – обикновено не-електрична величина, например скоростта на мотор.

Път на обратната връзка – обикновено не-електрически, Сензора открива състоянието на контролираната величина.