LED Фото Сензор

Автор:  Bill Bowden

Източник:  www.bowdenshobbycircuits.info

Превод: Т.Б.

 

Тук е представена схема, която се възползва от предимствата на фото-волтаичното напрежение на обикновен LED.  Напрежението на  LED се буферира от прехода на FET транзистора и едва след това се прилага към инвертиращия вход на Операционен Усилвател с входен сигнал около 20. Това създава промяна от около 5V на изхода от преминаване „тъмнина –> пълна яркост“.  Потенциометърът 100к ,  може да се настрои, така че изхода да бъде около 7V на тъмно и да падне до около 2V при ярка светлина.