Atmel AVR Микроконтролер

Източник:  Wikipedia-en

Превел: Т.Б.

 

AVR микроконтролерът, представлява 8-битов чип с  модифицирана Хардвард архитектура, който е развит от Atmel през 1996г. AVR е била една от първите фамилии микроконтролери, която е използвала вградена флаш памет за съхранение, като съревноварие на едно-програмируемата ROM, EPROM, или EEPROM – използвани от микроконтролерите по това време.

~ КРАТКА ИСТОРИЯ ~

AVR архитектурата  е  създадена от двама студента от „Норвежкият Институт на Технологиите“ (NTH)  Алф-Егил Боген и Вегард Воллан.

Оригиналният микроконтролер на AVR е бил развит в местната ASIC къща в Trondheim, Норвегия носеща името по това време „Nordic VLSI“, а в наши дни „Nordic Semiconductor“, в която двамата изобретателя от Atmel Норвегия са работели като студенти.  Микроконтролерът е бил известен като  μRISC (Микро RISC) и е бил достъпен като силициев чип/градивен блок от Nordic VLSI.  Когато технологията е продадена на Armel от Nordic VLSI, вътрешната архитектура е доразвита от Алф и Вегард в Atmel Норвегия, субсидиран от Atmel основан от двамата архитекти.

Дизайнерите работели заедно с разработчиците на компилатори в IAR Systems, за да се уверят, че набора от инструкциите ще осигури по-ефиктивна компилация на езиците от високо ниво. От Atmel обясняват, че името AVR не е абревиатура и не означава нищо в частност. Създателите на AVR дават неопределим отговор, за това какъв точно термин се крие зад термина „AVR“. Обаче, общо прието схващане, е че абревиатурата AVR произхожда от „Alf (Egil Bogen) и Vegard (Wollan) Risc процесор“.

Забележете, че употребата на „AVR“ в тази статия, основно се отнася за 8-битовата RISC фамилия на AVR Микроконтролерите.

Заедно с първият представител на фамилията AVR  AT90S8515, които бил в 40-изводен DIP корпус, и имал същите изводи като микроконтролера 8051, включително външните мултиплексирани адреси и шина за данни. Полярността на линията RESET, била противоположна (8051 има активно-високо ниво RESET, докато AVR има активно-ниско ниво RESET), но нищо повече, изводите били идентични.

 

~ ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО ~

AVR микроконтролерът е устройство с модифицирана Хардвард архитектура, в което програвата и информацията се съхраняват в отделни физични клетки от памет, които се намират в различни адресни пространства, но има същевременно възможността да прочита информационните обекти от програмната памет, чрез употребата на специални инструкции.

ОСНОВНИ ФАМИЛИИ

AVR в основни линии се класифицират в пет широки групи:

МалкиAVR (tinyAVR) – фамилията ATtiny
0.5 – 8 kB програмна памет
6 – 32 – изводен корпус
Ограничен набор от периферия

МегаAVR — фамилията ATmega
4-256 kB програмна памет
28-100 – изводен корпус
Разширен набор от инструкции (Инструкции за умножение и инструкции за работа с по-големи програмни памети)
Разширен набор от периферия

XMEGA — фамилията ATxmega 
16-384 kB  програмна памет
44-64-100 – изводен корпус (A4,A3.A1)
Разширени функции за бързодействие, като DMA, „Система за Събитията“, и подръжка на криптография.
Разширен набор от перифирия с Цифрово-Аналогови Преобразуватели (ЦАП)

AVR Микроконтролери – за Специфични приложения
МегаAVR микроконтролери (megaAVR) със специални функционалности, които не са достъпни при останалите членове на фамилията AVR, като например LCD контролер, USB контролер, спициализирана ШИМ и.т.н.

FPSLIC™ (AVR with FPGA)

 32-битови AVR Микроконтролери