MAKE | DIY

Тук ще бъдат публикувани интересни статии и проекти от тип „Направи си сам“ от списанието MAKE (makezine.com).

Пожелаваме Ви приятно и увлекателно четене! Успех с проектите

1. Компонент на месеца: Батериите
2. Shopbot Desktop: Стъпка в DIY инженерството
3. Уеб-базирано физическо изчисление с Raspberry Pi
4. Как да си създадем токозахранващ източник от мрежови захранващ адаптер
5. Изключително елементарен FM предавател
6. Протектор за саксийни разстения
7. AD8232 Ръководство за свързване монитор на сърдечната честота
8. Приключения в изграждането на потребителски Raspberry Pi LED дисплей
9. Сглобете усилвател Голи-Кости „Skeleton“