PCB

Програми за проектиране на печатни платки (PCB).
Източник: cxem.net

1. Sprint-Layout
Проста, но и в същото време и много ефективен софтуерен пакет за проектиране и опроводяване на печатни платки с малка и средна сложност. Програмата е изключително популярна сред радиолюбителите.

Официална уеб страница: abacom-online.de

2. Eagle
Популярен софтуерен продукт за изчертаване на електронни схеми и за последващото автоматично опроводяване на печатната платка. Достъпна е безплатна версия с ограничения.

Официална уеб страница: cadsoftusa.com

3. DipTrace
Система за автоматизирано проектиране от край-до-край на електронни схеми и за опроводяване на печатни платки. Програмата се състои от следните модули: Schematic и PCB Layout (за разработване на платки с помощта на ръчно или автоматично опроводяване). Програмата е достъпна на руски език. Разпространява се: Freeware (безплатна с ограничения) и Shareware (платена)

Официална уеб страница:  diptrace.com

4. ExpressPCB
Проста за изучаване и удобна за работа система за ръчно проектиране на печатни платки. Основните предимства на ExpressPCB са следните: разпространява се безплатно, лесна за научаване, бързо създаване на собствена библиотека на елементи и интегрални схеми, коректност на работа на самата програма. ExpressPCB съчетава в себе си хубавите качества на Sprint Layout.

Официална уеб страница: expresspcb.com

5. Altium Designer
Професионална система за автоматизирано проектиране на печатни платки от разработчиците на легендарния P-CAD, осигуряващ широка гама от възможности по създаването на електронните устройства.

Официална уеб страница:  altium.com

6. FreePCB
Безплатен програмен пакет с отворен изходен код, специализирана в професионалната разработка и проектирането на печатни платки.

Официална уеб страница:   freepcb.com

7. Kicad
Система за автоматизирано проектиране позволяваща създаването на професионални електронни схеми и за разработването на печатни платки. Съществува възможност да се използва външно опроводяване, например FreeRouter и TopoR, наличен е и калкулатор за печатни платки, както и опция за автоматично и ръчно разместване на елементите. На руски език. Безплатна. Open Source.

Официална уеб страница: kicad-pcb.org

8. DesignSpark PCB
Мощна, удобна и безплатна система за проектиране на професионално създадени схеми и печатни платки с функция за автоматично опроводяване. Поддържа функция за експорт в Spice-симулатор.

Официална уеб страница: designspark.com

9. PCB123
Безплатно програмно обезпечение позволяващо изчертаване на ел.схеми, проектиране и опроводяване на печатни платки. Налична е функция позволяваща изграждане на 3D-визуализация на платката на бъдещото устройство, възможно е вмъкване на DXF файлове.

Официална уеб страница: sunstone.com

10. TopoR
Високопроизводителна програма за автоматично опроводяване и редактор на топологията на печатната платка. Руска изработка. Платена програма.

Официална уеб страница: toporouter.com

11. EDWinXP
Програмно обезпечение за проектиране на електронни устройства, включващо всички основни етапи за моделирането и разработването на печатна платка. В структурата на PCB Layout Editor влиза програмата за автоматично опроводяване Arizona, SPECCTRA и MaxRoute. Това програмно обезпечение е платено, но е налична и 14-дневна безплатна версия.

Официална уеб страница: edwinxp.com

12. P-CAD
Легендарна система за автоматизирано проектиране на печатни платки за радиоелектронни и изчислителни устройства. Последната официална версия е P-CAD 2006 SP2, излязла през 2006 година.

Официална уеб страница: altium.com

13. Mentor Graphics PADS
Професионален инструмент за проектиране на печатни платки, включващ всичко необходимо за създаването на схеми, разместването на елементи, опроводяване, моделиране, проверка за електромагнитна съвместимост, цялост на сигналите, индуктивно свързване и окончателна подготовка за производство. Софтуерният инструмент е платен, но е налична 30-дневна версия за разучаване.

Официална уеб страница:  mentor.com

14. PCBWeb
Безплатна онлайн система за автоматизирано проектиране, за изчертаване на схеми и създаване на печатни платки на електронни устройства.

Официална уеб страница: pcbweb.com