CAD

Цялостни софтуерни решения за автоматизирано проектиране на електронни устройства. (CAD)
Източник: cxem.net

1. Proteus
Мощна популярна система за автоматизирано проектиране, позволяващо виртуално симулиране работата на огромно количество аналогови и цифрови устройства. Shareware.

Официална уеб страница: labcenter.com

2. Micro-Cap
Професионална програма за аналогово, цифрово и смесено моделиране и анализ на звена на електронни устройства от средна сложност. В интернет може да намерите инсталация за руски език. Платена. Налична е безплатна версия с ограничения.

Официална уеб страница:  spectrum-soft.com

3. NI Multisim
Популярна програма, позволяваща моделирането на електронни схеми и разработване на печатни платки. Прост и нагледен интерфейс, мощни инструменти за графически анализ на резултатите от моделирането, налични са виртуални измервателни прибори. Библиотеката с елементите съдържа повече от 2000 SPICE-модела на компоненти на всички основни производители.

Официална уеб страница:  ni.com

4. LabVIEW
Среда за графично програмиране за създаването на програми за системите за управление, анализ, измерване, визуализация и обработка на данни, а така също и за управление и автоматизация на технически обекти и технологични процеси. Shareware.

Официална уеб страница: ni.com

5. LTspice/ SwitcherCAD
SPICE-симулатор за извършването на компютърно моделиране на работата на аналогови и цифрови електронни схеми. Безплатна програма.

Официална уеб страница: linear.com

6. Qucs
Симулатор на схеми с удобен графически интерфейс, позволяващ изграждането и изчислението на производителността на електронни схеми и контури с различно ниво на сложност. Безплатна програма.

Официална уеб страница: qucs.sourceforge.net/

7. TINA-TI
SPICE-симулатор на компанията Texas Instruments, предназначен за проектиране, симулация и отстраняване на грешки при различни схеми на електронни устройства. Безплатна програма.

Официална уеб страница: ti.com

8. SimOne
Безплатна програма за схемотехническо проектиране, използваща както класически методи за изчисление, така и оригинални, създадени на базата на съвременни изчислителни алгоритми. Руска изработка.

Официална уеб страница: eda.eremex.com

9. OrCAD
Една от най-добрите програми за проектиране от край-до-край на електронна апаратура, осигуряваща на разработчика наистина неограничени възможности за разработка и моделиране на електронни схеми и за създаване на печатни платки. Разпространява се: Shareware (платена), налична е и демо версия с ограничения.

Официална уеб страница: cadence.com

10. EDWinXP
Програмно средство за проектиране на електронни устройства, включващо всички необходими етапи като моделиране и разработване на печатни платки. Симулаторът EDSpice е създаден на основата на SPICE и е способен да реализира моделиране на нелинейни, преходни и смесени процеси. Програмата е платена, но е налична и безплатна 14-дневна версия за запознаване.

Официална уеб страница: edwinxp.com

11. Allegro Cadence
Набор от инструменти и програми, позволяващи проектирането на интегрални схеми, да се извършва аналогово и цифрово моделиране, разработване и подготовка за производство на многослойни печатни платки от високо ниво. Разпространява се като: Shareware (платена), налична е тестова версия с ограничения.

Официална уеб страница: cadence.com

12. gEDA
Разпространява се под лиценз GPL мултиплатформена система за автоматизирано проектиране, състояща се от цял набор от различни инструменти. Freeware.

Официална уеб страница: gpleda.org

13. DIALux
Една от най-мощните в света компютърни програми за изпълнение на светотехнически изчисления и проектиране на външно и вътрешно осветление.

Официална уеб страница: dial.de

14. PartSim
Онлайн услуга за моделиране на електронни процеси, протичащи в полупроводниковите схеми. Разработена е на базата на SPICE – симулатор на електронни схеми с отворен изходен код.

Официална уеб страница: partsim.com

15. Electronics Workbench
Един от най-известните софтуерни пакети за схемотехническо моделиране на цифрови, аналогови и аналогово-цифрови електронни схеми с висока сложност. През 1997 е пусната последната версия на програмата.

Официална уеб страница: sine.ni.com

16. idealCircuit
Опростен симулатор на аналогови електронни схеми, предназначен за моделиране работата на идеалните елементи. Програмата се разпространява свободно.

Официална уеб страница:  ic.sidelinesoft.com