Чертане на схеми

Източник: cxem.net

Програми за чертане на електронни схеми.

1. sPlan
Една от най-популярните в Русия програми за чертане на ел. принципни схеми. За sPlan съществуват голям брой допълнения и библиотеки с руски радио елементи.

Официална уеб страница: abacom-online.de

2. Eagle
Популярна програма за чертане на ел. схеми и последвалото автоматично опроводяване на печатната платка. Достъпна е безплатна версия с ограничения.

Официална уеб страница: cadsoftusa.com

3. DipTrace
Система за автоматизирано проектиране от край-до-край на електронни схеми и за опроводяване на печатни платки. Програмата се състои от следните модули: Schematic и PCB Layout (за разработване на платки с помощта на ръчно или автоматично опроводяване). Програмата е достъпна на руски език. Разпространява се: Freeware (безплатна с ограничения) и Shareware (платена)

Официална уеб страница:  diptrace.com

4. Kicad
Система за автоматизирано проектиране позволяваща създаването на професионални електронни схеми и за разработването на печатни платки. Съществува възможност да се използва външно опроводяване, например FreeRouter и TopoR, наличен е и калкулатор за печатни платки, както и опция за автоматично и ръчно разместване на елементите. На руски език. Безплатна. Open Source.

Официална уеб страница: kicad-pcb.org

5. TinyCAD
Програма, позиционираща се като обикновено приложение за чертане и редактиране на двуизмерни йерархични електронни схеми с различна степен на сложност. Редактора на електрическите схеми е проектиран да работи съвместно със средата за проектиране FreePCB. Програмата е безплатна. Open Source.

Официална уеб страница: sourceforge.net

6. Fritzing
Елементарна за работа програма за чертане на нагледни електрически схеми, свързани с Arduino-проектите. Програмата се разпространява свободно.

Официална уеб страница:  fritzing.org

7. 123D Circuits
Безплатна онлайн услуга за проектиране на електронни схеми и печатни платки, включваща поддръжка апаратно-изчислителната платформа Arduino.

Официална уеб страница:  123d.circuits.io

8. XCircuit
Многоплатформено програмно обезпечение, създадено с цел бързо изчертаване на електрически схеми и представянето им във векторен формат. Freeware.

Официална уеб страница:  opencircuitdesign.com