Микроконтролери

Източник: cxem.net

1. Atmel Studio
Интегрирана среда за разработка (IDE) от компанията Atmel за разработване на приложения за микроконтролерите ARM Cortex-M и AVR. Freeware

2. AVRDUDE
Конзолна програма за четене, изменение и запис на вътрешната памет на микроконтролерите от фамилията AVR, използващи технологията за вътрешно схемно програмиране. Съществува и руски превод на приложението. Freeware.

3. WinAVR
Мощна среда за разработка с отворен изходен код, създадена с цел, да се пишат програми за микроконтролерите от фамилията AVR на компанията Atmel. Freeware.

4. BASCOM-AVR
Среда за разработване на програмен код за микроконтролерите от фамилията AVR на компанията Atmel на език, подобен на стандартния Бейсик. Freeware (безплатна с ограничение на кода 4k) и Shareware.

5. CodeVisionAVR
IDE за AVR микроконтролери. Някои от основните предимства на CodeVisionAVR, са че той не е особено сложен за самостоятелно усвояване, поддържа цялото многобройно семейство от микроконтролери, фамилия AVR. Създава обемен и ефективен изходен код. Платен софтуер, но е налична и пробна версия (evaluation) с ограничение на кода 4k.

6. VMLAB
Инструмент за разработване и дебъгване на програмен код, а също така и за моделиране работата на радиотехническите устройства-изградени на базата на AVR микроконтролерите. Freeware.

7. MPLAB
Една безплатна интегрирана среда за разработка на програми за микроконтролерите от компанията Microchip.

8. WinPic800
Неголяма, но високо ефективен и безплатен софтуерен пакет за програмиране на микроконтролери PIC-от различни серии. Съществува руски интерфейс за програмата.

9. PICPgm
Просто програмно обезпечение за програмиране на PIC микроконтролери, отличаващо се със стабилната си работа, качество и скорост на програмиране. Freeware.

10. CooCox CoIDE
Безплатна високо интегрирана среда за програмиране, предназначена за разработване на код за микроконтролери с архитектура ARM и др.

11. Keil uVision
Среда за разработка, представляваща цял набор от инструменти за изпълнението на пълният комплекс от действия по написването на програмното обезпечение за микроконтролери от различни фамилии. Платена, но е налична и демо версия с ограничения, в това число относно размера на кода – не по-голям от 32kB.

12. IAR Embedded Workbench
Многофункционална среда за разработка на приложения на езици C/C++ и асемблер за цял ред микроконтролери от различни производители. Средата за разработка е платена, но е налична безплатна версия с ограничения на размера на кода, в зависимост от микроконтролера.

13. Flowcode
Един от напредналите графически езици за програмиране на микроконтролери. Поддържа руски език. Платена, но е налична безплатна версия с ограничения и също за микроконтролери PIC.

14. Algorithm Builder
Безплатна графическа среда за програмиране и създаване на приложения за микроконтролери с архитектура AVR, от руски програмист.

15. MikroC
Мощна среда за разработване на програми за микроконтролерни устройства, включваща в структурата си редактор на код, компилатор, дебъгер, софтуерна и хардуерна библиотека, използваща готови функции. Платена програма. Налична е безплатна версия с ограничения.

16. IC Prog
Една от най-популярните безплатни програми за програмиране, поддържаща огромен набор от микроконтролери, PROM и адаптери за различни проекти. На руски език.

17. Pony Prog 2000
Лека и многофункционална програма – програматор, предназначена за работа с микроконтролери и памети за постоянно съхранение с последователен достъп на различни производители. На руски език. Freeware.

18. SinaProg
Графическа среда за програмата AVRdude, включваща в себе си прост и функционален AVR fuse-калкулатор. Freeware.

19. UniProf
Прост, безплатен и универсален програматор за микроконтролери от фамилията AVR.

20. Code Composer Studio
Интегрирана среда за проектиране, предназначена за създаването на програмно обезпечение, използващо се в процесори и микроконтролери на компанията Texas Instruments Incorporated. Платена програма, но е налична безплатна версия CSS-FREE с ред ограничения.

21. FastAVR
Един от най-добрите компилатори на Basic-о подобен език, за 8 битовите AVR микроконтролери.

22. CODESYS
Програмен-комплект от инструменти основан на стандарта IEC 61131-3 и предназначен за програмиране на промишлени контролери и компютри. На руски език. Freeware.

23. STEP 7-Micro/WIN
Просто и удобно програмно обезпечение, създадено за работа с програмируемите контролери от серията SIMATIC S7-200 на компанията Siemens AG. Платена.

24. 4D Workshop IDE
Специализирана програмна среда, предназначена за работа с микропроцесорите в графичните контролери и готовите модулни екрани на компанията 4D Systems. Freeware.