Измерване

Източник: cxem.net

1. Visual Analyser
Професионален софтуерен продукт, превръщащо персоналния компютър в пълен набор от измервателни инструменти, работещи в реално време. Програмата е безплатна.

2. SpectraPLUS
Мощен и ефективен звуков анализатор с възможност за измерване на целия ред от стойности и с включен вътрешен генератор на сигнали. Програмата е платена. Съществува пробна версия trial, работоспособна в течение на 30-дена(с ограничения).

3. Frequency Analyzer
Програмата представлява сама по себе си Open Source амплитудно-честотен звуков анализатор, работещ в режим реално време.

4. ARTA Software
Професионален софтуерен продукт за извършването на аудио измервания и анализ на акустическите и електрическите параметри на системите. Програмата е Shareware.

5. Zmeter
Набор от измервателни софтуерни инструменти, предназначен за определяне големината на бобини и кондензатори. Freeware.

6. Protocol Analyzer
Малък безплатен софтуерен инструмент, предназначен за обработка и декодиране на сигнали, получени от инфрачервени(IR-Remotes) или радиочестотни (RF-Remotes) източници в режим реално време. Open Source.

7. Daqarta
Разширен софтуерен продукт за анализ и генериране на аудио сигнали на базата на звуковите карти на персоналните компютри. Програмата е платена-29$. Съществува пробна версия.

8. Real Time Audio Analyzer
Приложение, създадено с цел извършването на спектрален анализ на звукови сигнали. Програмата е платена – 20 Euro. Налична е демо версия с работоспособност 30-дена (с ограничения).

9. WinAIRR
Софтуерен продукт за измерване на аудио-честотните характеристики на звукови системи. Програмата е платена.