Изчисления

Източник: cxem.net

1. Filter Wiz
Програма за изчисление на активни филтри, използваща се при създаването на електронни устройства. Програмата се разпространява в два варианта: Lite и PRO. Filter Wiz Lite е безплатна, но притежава ред съществени ограничения (само 5 типа звена, 32 топологични схеми вместо 79, отсъствие на анализа Монте-Карло и температурен ефект)

2. Filter Solutions (Filter Free)
Професионален програмен пакет за създаването и анализа на активни/пасивни аналогови, а така също и цифрови филтри. Налична е безплатна версия на програмата.

3. Electronics Assistant
Малка, но много полезна програма, изпълняваща важни изчисления, необходими при разработването на съвременните устройства. Безплатна.

4. Калькулятор РЛ
Електротехнически калкулатор, позволяващ изчисляването на параметрите на трептящите кръгове, определяне на индукцията на различни проводници и на различни видове бобини, а така също извършва изчисление на активното и реактивно съпротивление. Руски продукт. Безплатна.

5. 555 Timer Program
Програма предназначена за изчисление на стойността на резистора и кондензатора при астабилен и моностабилен режим на работа на таймера 555. Freeware.

6. Lite-CalcIT
Безплатен софтуерен продукт за изчисление на импулсните трансформатори на двутактните push-pull, мостови и полумостови преобразуватели на напрежения и токозахранващи източници.

7. SwitcherPro
Безплатен софтуерен пакет, помагащ за бързото и просто проектиране на собствени импулсни токозахранващи източници и DC/DC-преобразуватели на базата на елементи от компанията Texas Instruments.

8. eDesignSuite
Интерактивна онлайн-среда, създадена с цел бързо проектиране на импулсни токозахранващи източници, изградени на основата на ИС на компанията STMicroelectronics. eDesignSuite позволява чрез няколко стъпки да проектирате собствен токозахранващ източник и да пресметнете номиналните стойности на външните елементи. Free.

9. VIPer Design Software
Интерактивен програмен продукт за изчислението на параметрите на импулсните токозахранващи източници, изградени на основата на ИС от серията VIPer, производство на STMicroelectroncis. Безплатна.

10. PI Expert Suite
Една от най-популярните интерактивни програми за разработването на импулсни токозахранващи източници на базата на контролерите Power Integrations. На руски език. Freeware.

11. Ballast Designer
Система за автоматизирано проектиране, предназначена за конструиране и разработване на електронни баласти за луминисцентни и халогенни лапи. Безплатна.

12. RFSim99
Безплатна програма за моделиране и анализ на високочестотни електрически вериги. Интерфейса на програмата е напълно съвместим с руския език.

13. Sonnet Suite
Съвременен софтуерен продукт с мощен математически апарат, предназначен за високочестотен електромагнитен анализ на повърхностни структури. Налична е безплатна версия на програмата, означена като: Sonnet Lite.

14. ADIsimRF
Малка, но полезна програма от компанията Analog Devices, позволяваща представянето на дизайна на радио апаратура по блокове с ключовите характеристики на предавателя и приемника. Безплатна.

15. Analog Office
Софтуерен продукт за автоматизира проектиране, предназначен за решаването на задачи по разработването на аналогово и високочестотни интегрални схеми, а така също и за тяхната подготовка към серийно производство. Програмата е платена.

16. MMANA-GAL
Елементарен и надежден програмен инструментариум за създаването, редактирането, анализа и изчислението на антени по метода на моментите. MMANA-GAL притежава интерфейс на руски език. Програмата е платена, но е налична и безплатна версия MMANA_GAL basic.