Android

Източник: cxem.net

1. ElectroDroid
Представлява електронен справочник, база данни за радио компоненти, изчисление на модули. Поддържа плъгини, в това число и EveryCircuit – симулатор на електронни схеми.

2. Droid Tesla
Прост и мощен SPICE-симулатор на електрически схеми. Освен библиотеката с радио елементи, се поддържа и такава с различни източници на ток и напрежение , а така също и с основни измервателни прибори, в това число виртуален осцилоскоп. Програмата е платена, но е налична и безплатна версия с ограничения.

3. RTA Audio Analyzer
Елементарен спектрален анализатор. В допълнение на визуалния дисплей за аудио сигнала се използват и ленти, RTA Audio Analyzer показва амплитудната и ефективната RMS стойността (или пикова честота) на сигнала, а така също той поддържа и калибриране. Съществуват две версии на програмата: безплатна RTA Audio Analyzer и платена RTA Pro Analyzer.

4. Waveform Generator
Софтуерен генератор на сигнали със зададени параметри в реално време. Генерира следните видове сигнали: триъгълен, трионообразен, шумов(бял, розов и браунов), AM(DB и DSB-SC) и FM сигнали. Програмата е платена, но е налична безплатна версия с ограничения.

5. Генератор Сигналов
Безплатна програма направена от руски програмист за платформата Android, представлява елементарен генератор на звуци от чуваемият диапазон. Честотата на генерирания сигнал може да се променя от 1Hz до 20kHz. Формата на сигнала е синусоида.