Разни

Източник: cxem.net

1. Fedora Electronic Lab
Операционната система Fedora предоставя програми за моделиране и проектиране на високо технологични компоненти на електронната техника.

2. FrontDesigner
Специализиран графически редактор, предназначен за изработване на предни и задни панели, маркери и скали необходими при създаването на радио любителски устройства, а така също при ремонта на измервателна и битова апаратура, различно офис оборудване и превозни средства. Програмата е платена.

3. ProfiLab-Expert
Софтуерно приложение с графичен интерфейс, позволяващо разработването на уникални системи за технологично измерване с различна степен на сложност. Програмата е платена, но е налична демо версия с ограничения.

4. LochMaster
Софтуерно приложение, създадено за проектирането на електронни схеми и за разполагането на елементи върху учебни платки. Програмата е платена, но е налична демо версия с ограничения.

5. SIMATIC WinCC
Това е един от основните изграждащи части на системата за автоматизация SIMATIC, предназначена за управление над интерфейса човек-машина HMI и за визуализирането на различни процеси. Програмата е платена, но е налична безплатна версия, напълно работоспособна в продължение на 21 дена.

6. SIMATIC HMI ProTool
Windows-съвместима софтуерна система за събиране на информация и за управление на достъпа/ на движението.