Свободен Хардуер

В тази страница ще Ви запознаваме с интересни проекти със свободен хардуер(от англ. Open Hardware) на различни теми. Целта на страницата е не да съдържа цялостен превод на всички електронни документи към даден проект, а да привлече вниманието на читателя с интересен за него проект/тема. Приятно и ползотворно четене.

От Wikipedia свободната енциклопедия en.wikipedia.org:

„Свободен хардуер е термин, който се използва за хардуер, авторите на който дават на потребителя правото да го използва, копира, изучава, променя и подобрява. Ползва се също и терминът отворен хардуер.“

1. Списък на проектите със свободен хардуер