Нов токов сензор с галванично разделяне от компанията Allegro

Източник: cxem.net
Превел от руски: Т. Б.

Компанията Allegro MicroSystms, LCC представи нова интегрална схема токов датчик, която се явява икономически и точно решение за измерване на променлив ток  в промишлени, търговски и комуникационни системи. ACS726 на компанията Allegro се явява първата ИС токов датчик, включваща напълно диференциален вътрешен усилвател, който може да се използва за регулиране коефициента на усилване и честотната лента посредством външни RC филтри. Вътрешният усилвател е напълно независим и по време режимите на пауза с него се премахва захранващото напрежение, което довежда до общото понижение на енергопотреблението. Напълно диференциалният изход на интегралната схема осигурява повишена шумоустойчивост в изхода при изменение в характеристиките, също така и при синфазен шум.

acs726

Корпуса на ИС осигурява лесно поставяне за потребителя. В типичните приложения на тази ИС се включват – блок за управление на двигатели, контрол и управление на товари, импулсни захранващи източници и в блокове за защита от токови претоварвания.

ИС се състои от линеен датчик на Хол с меден проводник, разположен в близост до повърхността на кристала. Приложеният ток, чрез този меден проводник, създава магнитно поле, което се регистрира от вградения датчик на Хол и се преобразува в съответното напрежение. Точността на ИС е оптимизирана благодарение на непосредствената близост на магнитното поле към преобразувателя на Хол. Точното пропорционално напрежение се осигурява от блока BiCMOS ИС Хол с малки смущения и стабилизиран пребразувател, който е предварително програмиран за точно измерване, след което е веднага поставен в корпус.

Изхода на интегралната схема притежава положително диференциално напрежение (VOUTP – VOUTN), когато нарастващият ток протича през първичния меден проводник (изводи от 1 до 6, към изводи 7 и 12), което е верига, използваща се за токово измерване. Вътрешното съпротивление на този проводник е 1.1 [m Ohm], то осигурява ниски нива на загуба на мощност.

Изходният проводник е електрически изолиран от сигналните изходи на датчика (изходи 13 до 24). Това позволя използването на ИС токов датчик ACS726 в устройства с завишена чувствителност по ток без използването на диференциални усилватели или други скъпи изолационни техники.

Датчика ACS726 се произвежда в малък, нископрофилен корпус QSOP-24 за повърхностен монтаж (съкращение LF). Водещата конструкция е покрита с 100% сплав от олово, който е съвместим със стандартните безоловни процеси за монтаж при печатните платки. Във интегралната схема няма други връзки освен основа за оловни топчета за монтажа тип обърнат чип, и в момента не включва RoHS (Ограничение на опасните вещества). Датчика, с изключение на ВАЕ, е напълно калибриран преди да напусне завода.

>>> Datasheet