Развоен комплект C2000 – микро инвертор за соларни системи от компанията TI

Източник 1:   newscenter.ti.com

Източник 2:   cxem.net

Превел от руски: Т.Б.

Компанията Texas Instruments представи своят развоен комплект C2000™ Solar Micro Inverter Development Kit. Даденият комплект се явява завършен микро инвертор на базата на микроконтролера C2000 Piccolo™ TMS320F28035. Микро инверторът за соларни панели се явява един нов сегмент от соларната електро енергия. Вместо в процеса на инсталация, всички фотоволтаични панели да бъдат свързани към главния инвертор, системата изградена на базата на микро инвертора се включва към изхода на всеки отделен фотоволтаичен панел и заема по-малко място благодарение на своя <<микро>> размер. Дадената конфигурация разполага с множество преимущества, включително отстраняване на частичните условия на затъмнения, увеличена производителност, повишена надеждност и мащабируемост. Въпреки, комбинацията от иновационни характеристики на микроконтролера C2000 Piccolo F28035 и уникалната хардуерна конструкция, развойния комплект микро инвертор C2000 представлява изключителна платформа за разработка на ефективни и надеждни системи за мрежово захранване на базата на микро инвертори за соларни панели.

electronic_news331-1

Основни характеристики и преимущества на комплекта C2000:

Изпълнява управление над активна фиксираща верига на обратноходов DC-DC преоразувател /Flyback/ със спомагателен добавъчен резистор във волтметъра, MPPT (алгоритъм за проследяване на точката на максимална мощност) и мрежовия DC/AC инвертор, включва в себе си етапите на преобразуване на мощността чрез микро инвертора на енергията от соларните панели.

Поддържа напрежение на панелите от 28 до 45 V на входа, а така също и стандартна изходна мощност до 280 W при напрежение 220 V променлив ток и 140 V при напрежение 110 V променлив ток, правейки го удобен за различните изисквания на световният пазар на соларни енергийни продукти.

93% пикова мощност и по-малко от 4% коефициент на хармонични изкривявания (THD) осигуравя голяма изходна мощност за всеки соларен панел, понижава неблагоприятното разсейване на топлина и увеличава срока на работоспособност на системата.

C2000 Piccolo F28035 се явява високопроизводителен контролер за завършени системи на микро инвертори, които изпълняват управление на регулиращ контур за етапите на DC/DC и DC/AC преобразуването.

Системата на база на микроконтролера осигурява лесен процес на разработка и понижава крайната себестойност на системата.

Микроконтролера C2000 Piccolo F28035 управлява инвертора работещ на висока честота на PWM 100kHz, понижава хармоничните изкривявания и намалява цената на пасивните елементи.

Интегрираният блок в микроконтролера C2000 Piccolo F28035 осигурява ефективно управление за всеки един от етапите на преобразуване: 4.6 MSPS 12-битово аналогово-цифров преобразувател, ядро с малка латентност C28x с обработка в режим реално време, ШИМ модулация с голяма разделителна способност 150 ps.

Цялостно завършеният изходен програмен код, хардуерения проектен файл и подробната документация позволяват на проектанта да разбере напълно начина на работа на оценъчния коплект, да създаде основата за уникални разработки на соларни системи.

Софтуерните библиотеки за соларно и цифрово управление предоставят оптимизиран код за използване в различни топологии на силови схеми, включително алгоритми, като например MPPT и програмна фазова конфигурация на честотата (PLL), идеални за разработката на специализирани решения за соларни инвертори.

Високопроизводителен генератор на стробиращи импулси UCC27531 и UCC27211, използвани заедно, осигуряват висока производителност с малко време на задържане разпространението на сигнала 17 ns, управление на отрицателно напрежение за условието за по-високо ниво на смущенията и високи мрежови напрежения (UCC27531) за експлоатация на IGBT.
Цена и достъпност

Новият развоен комплект C2000 Solar Micro Inverter Development Kit (TMDSSOLARUINVKIT) е достъпен за покупка на цена от $850 USD. Освен това компанията TI предлага допълнителна платформа за разработка на централизирани или последователно свързани топологии на соларни инвертори: The C2000 High-Voltage MPPT Kit (TMDSHVMPPTKIT) на цена от $550 и C2000 High-Voltage Single-Phase Inverter Kit (TMDSHV1PHINVKIT) на цена от $450. Всички развойни комплекти са достъпни в матазина на TI eStore и са представени в обобщен вид с пълен набор от софтуерни библиотеки, примери и пълни хипер връзки за хардуерната част. Проектантите могат безплатно да използват програмното обезпечение и примерните проектни средства за разработка C2000 controlSUITE™.

>>> Datasheet