Начинаещи

Полезна информация с учебен характер за всички „начинаещи“ в електрониката. Надяваме се силно, всеки от Вас да научи (разбере) нещо ново, което не е знаел или не му е било достатъчно изяснено.  Ще се постараем да публикуваме информация  по всички основни направления в електрониката, придружена с изображения, видео и др. Разбира се, винаги ще приемаме Вашите предложения за подобряване (обогатяване) на вече съществуващата база от информация.

1. Символите в Електронните Схеми

2. Електронни схеми

3. Блокови схеми

4. Интернет Базирани Калкулатори

5. Sprint-Layout. Ръководство за работа.

6. Разпространение на радиовълните

7. Електронни Компоненти

8. Закон на Ом