Нов синхронен DC/DC контролер с изходен ток до 10А от Linear

Източник 1: www.linear.com

Източник 2: cxem.net

Компанията Linear Technology Corporation представи LT8710, първият синхронен DC/DC контролер с поддържана SEPIC, инвертираща, повишаваща и понижаваща топологии. Даденото синхронно устройство заменя изходния диод на високоефективния P-канален MOSFET, увеличава производителността и максималния изходен ток до 10А, а така също премахва необходимостта от използването на радиатор, който обикновенно е нужен за голяма част от приложенията с голяма консумация на енергия, създаден е универсалния елемент LT8710 за широк диапазон на захранващите източници с различна конструкция.

Контролерът LT8710 работи при входни напрежения от 4,5V до 80V и създава изходното напрежение в зависимост от избраните външни елементи. Наблюдението и управлението на пълния размах на изходния ток осигуряват необходимите конфигурации за устройства като източник на ток. LT8710 притежава иновационна схема с изходи EN/FBIN, която е предназначена за малко изменящи се изходни сигнали и осигуряващи също така блокираща функция при понижено напрежение. Освен това този изход се използва за регулиране на изходното напрежение, за да се избегне въвеждането на източник на входен сигнал с висок импеданс, като например слънчеви панели. Контролера LT8710 може да се използва в широк диапазон на автомобилните, зарядните и стандартните приложения.

Фиксираната работна честота се избира в диапазона от 100 kHz до 700 kHz и може да се синхронизира с външен генератор на синхронизиращи импулси. Схемата с такова управление осигурява превъзходна линейна и товарна регулировка. LT8710 се явява донастройващо се устройство за принудителни и непрекъснати режими на работа или режими с пропускане на импулси при условие, че се използва неголям товар. Допълнителните характеристики на това устройство включват единичен изход за определяне на положително или отрицателно изходно напрежение, изход FLAG(флаг), който се използва като контролен изход за определяне на правилното ниво на изходното напрежение или за индикация при режима C/10 за точно определяне на високото напрежение и напрежението на празен ход по време на зареждането на батерията, като освен всичко изброено до тук разполагаме с вградена схема за плавно включване.

Контролера LT8710 е наличен в 20-изводен TSSOP корпус на цена $3,41 в партида от 1 000 бр.

Общи характеристики на LT8710

– Поддържа следните топологии SEPIC, инвертиращ, повишаващ и понижаващ преобразувател
– Синхронно детектиране
– Широк диапазон на изходното напрежение, от 4,5V до 80V
– Наблюдение и управление на пълния размах на изходния ток
– Регулиране на изходното напрежение за високоимпедансни входове
– Контролен изходен режим C/10 или за коректност на нивото на изходното напрежение
– Принудителен и непрекъснат режим на работа или режим с пропускане на импулси
– Фиксирана работна честота в диапазона от 100 kHz до 700 kHz
– Външен генератор на сихронизиращи импулси
– Позволява ви да избегнете включването на високоимпедансен входен източник на сигнал
– 20-изводен TSSOP корпус

>>> Datasheet