Терминологичен речник за спътниковата телевизия

Източник: cxem.net

Превел от английски: Т.Б.

 

A

ACS number – номера на версията на картовият софтуер. Съществуват няколко различни версии софтуер: 1.2, 1.4, 1.6 en 3.82, 3.83. Версиите 1.4 и 1.6 са почти идентични.

Alphacrypt – наследник на Irdeto, декодира и двата типа – Irdeto и Betacrypt.

Asciiserial – числото, което идентифицира картата. Това число се отпечатва също така върху картата под формата на баркод. То служи само са целите на идентификацията.

Aston Seca – Въпреки, че истинското име за системата на кодиране е Mediaguard, тя често е наричана и Seca или Aston Seca. Mediaguard е разработена от Seca, така че другото използвано име Seca Mediaguard е по-подходящо. Aston е компания, която създава CAM модули(наред с други), които се използват за декодиране на системата Mediaguard. Кодирането Seca Mediaguard се използва от организациите Canal+, което не е очудващо. Собствениците на Canal+ са акционери в организацията Seca и също така взимат участие при разработването на системата за кодиране Mediaguard. Поради влиянието на Canal+, системата Seca Mediaguard е много популярна във Франция.

ATR – Answer To Reset, или за кратко ATR, е низът който смарт картата изпраща към приемника при всяко едно нулиране. ATR на всяка една карта съответства на спецификациите ISO7816-3. ATR съдържа информация за картата, за примерна информация за това как приемника трябва да комуникира с картата: Напрежение(волтове), Ток(ампери), Baudrate, Синхронна или Асинхронна комуникация и.т.н..

Auto Update – Технниката за автоматичната актуализация (AU) се грижи софтуера на картата да бъде актуален, за да се осигурят правилните ключове за CAM модула, когато се заявят. Доставчиците ще смянат често техните работни ключове и в случай, че нямате валиден набор от управляващи ключове, скоро ще останете само с черен екран. За различните системи на кодиране, същинските ключове, които се използват за декодирането, имат различни имена. Например, при Irdeto те се наричат Plainkeys, а за Seca те се наричат Operational Keys.

ASIC – „ИС със специфично приложение“. Всяка ИС(интегрална схема), която е направена за точно определено приложение, се нарича „ASIC“. Има интегрални схеми със специфично приложение в телефонните карти, в часовниците за ръка и в официалните карти, както и другаде.

Atmel card – виж Fincard.

ATR protocol – „answer to reset“ /отговор при нулиране/ T=0 ISO-7816 – начинът, по който смарт картите комуникират. Почти всички смарт карти използват този протокол или някоя негова разновоидност, при своята работа. Например телефонните карти, картите за сателитна цифрова телевизия, пиратските карти, и.т.н.. Интерфейсът „smatmouse interface“(стандартния интерфейс за смарткартата) комуникира посредством използването на този протокол. Забележете, че PIC картите биват програмирани, като това програмиране не следва ISO протокола.

Auto-updating cards – виж „Self-updating cards
B

Betacrypt – система за кодиране много подобна на Irdeto и използвана от немският доставчик Premiere World.

Blocker – всяко сега и тогава, някои доставчици ще изпращат сигнали, които ще влияят единствено върху пиратските карти. Целта на тези сигнали е да забранят пиратските карти. За да сте сигурни, че тези сигнали няма да достигнат до вашата карта и да я забранят Вие може да използвате blocker. Съществуват два начина за блокиране на сигналите: софтуерни- и хардуерни- блокъри.

Bootloader – буутлоадъра е първата програма, изпълнявана всеки път щом си включите приемника. Буутлойдъра ще се увери, че операционната система на приемника е стартирана. Операционната система на сателитния приемник е наричана обикновенно firmware.

C

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 – имената на терминалите за всяка една ISO-7816 съвместима смарт карта.

Countrycode – три-цифрен код, използван за да се уведоми CAM/приемника коя група от канали трябва да бъде валидирана.

Chip – черно електронно нещо с изводи по него. Той се състои силициева пластина ецната с фотолитографски метод P- и N- области свързани с изводите, като всичко е залято с черна смола(пластмаса). „Пластината на картата“ се състои от силициева пластина и златна площадка залепена към нея(с малко златни проводници(нишки) по между им).

Card doubler – устройство, което Ви позволява да използвате 2 карти в един CAM модул едновременно-

CB20 selection – смарт картата може да бъде адресирана и модифицирана по 3 начина:
1. Чрез използването на сериен hex, отделни карти могат да бъдат адресирани
2. Чрез номера на група от карти, всички 256 карти в групата могат да бъдат адресирани едновременно
3. В групата от карти избирането на индивидуалните карти може да бъде адресирано с метода CB20 селекцията (макс. 256 карти).

Channel ID – Използдва се за избор на канал. Правилната комбинация от ключ и ID на канал ще активира канала.

Common Interface – Общ интерфейс(CI) предствлява PCMCIA слот в сателитния приемник, в който CAM модула може да бъде поставен. Всички multicrypt приемници използват общите интерфейси.

Common Scrambling Algorithm – това е алгоритъм за кодиране, както е определен от DVB. Алгоритъмът CSA е бил проектиран, за да се обезопасят предаваните сигнали от хакерите. За доставчика истинското предимство е, че CSA е универсален спрямо няколко типа CAM модули. Това означава, че доставчика, който например излъчва и по двата Seca и Viaccess, може да изпраща едновременно и EMM и ECM в предавания пакет, но всеки CAM модул ще реагира на командите, които са предназначени за него. Всички останали команди ще бъдат игнорирани.

Conditional Access – Условен достъп (CA) е технология, използвана за кодиране и оторизиране при DVB системите. Системата за условен достъп съдържа няколко елемента: SMS и SAS.

Conditional Access Module – Модул за Условен Достъп(CAM) е модула в който е изградена CA системата. CAM модулите могат да бъдат намерени като отделни модули, които да поставите в CI на вашия приемник, но те също така понякога са вградени в приемника. В този случай те се наричат вградени CAM. CAM модула съдържа целият необходим софтуер, нужен за декодирането на определена система за кодиране и също така необходимия софтуер, който да му позволи да комуникира с вашата смарт карта.

Control Word – Контролна дума(CW) е информационен пакет съдържащ кодирания ключ за алгоритъма на кодиране използван от вашата смарт карта.

Crd’s – Може да приемете Crd файловете като вид файлове с макроси. Те съдържат низове от команди, използвани за актуализирането на вашата смарт карта.

Cryptedkey (Key) & Plainkey – Това са респективно кодираната и некодираната форма на един и същ ключ. За да станат нещата още по-сложни от колкото всъщност са, ключът cryptedkey често се нарича просто key. Ключът cryptedkey съдържа комбинация от датата, на която ключът е изпратен, ключа plainkey плюс ключа Plainmasterkey, всичко това обединено в 1 ключ. Ключът cryptedkey се изпраща към картата през определен интервал от време. Той потвърждава/легализира абонамента на потребителя, с което позволява на потребителя да гледа определени канали. Освен това ключа cryptedkey се грижи за правилното декодиране на потвърдения канал. Ключът plainkey е некодираната версия на cryptedkey.

Crypto Works – относително нов участник, чиято система за кодиране е Crypto Works. Системата е проектирана от датското подразделение на Philips.

Customer Word Pointer – четвъртият байт от PPUA низа носи наименованието CWP(или Customer Word Pointer). Той е използван, за да се адресират индивидуалните карти. CWP се използва само при картите MOSC.
D

Date – датата в смарт картата се използва от доставчика, за да се активират или деактивират канали.

Data logger – устройство, което записва информацията между четеца на смарт картата и самата карта, в двете посоки, и я изпраща към серийния порт на PC. Вижте също Smartmouse (което позволява комуникация между RS-232 и смарт картата) и Season(което позволява комуникация между RS-232 и четеца на смарт картата).

DES – 56-битов алгоритъм за кодиране използван в системата Eurocrypt.

DIL-chip – чип с два реда с лесни за запояване изводи, който преминава пред платката, за разлика от малките повърхностно-запоявани SMD-чипове (или SOIC). DIL означава „Dual In-Line Package“. Виж също така SMD.

Direct programming lines – Ако eeprom чипът памет е директно свързан към контактите на картата, тогава eeprom може да бъде програмиран независимо от процесора. Когато случаят е такъв, тези директни връзки се наричат ‘direct programming lines’. Вие ще откриете DPL само върху SMD или HMD картите. Златните пластини неизползват DPL и затова винаги ще се нуждаят loader file в процесорния чип, за да се програмира eeprom в картата.

DPSC – Digital Pirate Satellite Card(Цифрова Пиратска Сателитна Карта). Тези карти се продават с работещи ключове. Цените могат да достигнат до няколко стотин Евро за картите тип multiprovider. Обикновенно тези карти съдържат подпрограма за отчитане на време, която се грижи, че картите ще бъдат забранени след определен период на употреба. Но тези карти също така ще бъдат затворени от атаките на доставчика чрез употребата на ECM команди.

DVB – Digital Video Broadcasting(Излъчване на Цифрово Видео), или също така digital satellite TV.
E

Encryption algorithm – начин да се обърка информацията и да се направи недостъпна за никой, който незнае числото(„ключа“) върху който е базирана. Например, ако криптирам HELLO чрез прибавянето към всяка буква на 1-ца, аз ще получа IFMMP. Прибавянето на 1-ца към всяка буква, тогава е алгоритъма на криптиране. Разбира се, повечето алгоритми са много по-сложни от този.

EEPROM – вид компютърна памет – „electrically erasable & programmable ROM“(електрически изтриваема и програмируема памет само за четене). Паметта в едночиповия компютър PIC16c84 е от този тип. Чипът памет 24LC16 използва памет тип EEPROM. EEPROM паметта съхранява съдържането след като захранването е изключено(за разлика от RAM, която работи в компютъра). Но тя също така може да бъде ре-програмирана многократно, за разлика от EPROM или ROM паметите. Flash паметта работи по същият начин като EEPROM паметта, но използва по-модерна технология. Понякога хората под „EEPROM памет“, имат впредвид и двете EEPROM и Flash памети. По-коректен термин би бил „NVRAM“.

ECM – Electronic Control Message. Това са команди, които се използват за контрол над работата на вашата смарт карта. ECM-те винаги се изпращат под формата на пакети. Такъв тип пакет се нарича ControlWord(CW) – контролна дума и той съдържа кодираните ключове, ID-та и.т.н. необходими за декодирането на сигнала. С други думи, ECM идентифицира услугата и условията, които трябва да бъдата спазени, за да използвате услугата. Доставчиците ще използват също така фалшиви/лъжливи ECM команди, за да забранят пиратските карти. Ето защо много хора превеждат ECM като Electronic Counter Measure/Електронни Мерки за Сигурност/.

EMM – Entitlement Management Messages(Право за управление на съобщенията). EMM командите се състоят от информация, съдържаща се в SAS и винаги ще бъдат изпращани заедно с ECM. EMM съдържа информация за абоната и статуса на абонамента. Те се използват, за да се обмени информация относно оторизирането, но също така ще пренасят новите ключове, или ще модифицират или изтриват съществуващите ключове.

F

Funcard – програмируема смарт карта продавана празна, която използва Atmel процесор вместо PIC1684 чипа.

File set – наборът от файлове е цялостен пакет от софтуер и ключове, необходим за програмирането на смарт картата. Структурата на файловия набор, зависи от типа карта за която е направен. За PIC картите, файловият набор съдържа 2 файла (PIC файла и eeprom файла). За AVR картите като например Fun- и Jupiter карти, файловия набор съдържа 2 или 3 файла (файл за флашването на процесора, и файл за външната eeprom файл, а понякога и файл за вътрешната eeprom).

Firmware – операционната система за приемника.
H

HEX файл – в основни линии файл с шестнадесетични числа. Те обикновенно завършват с разширението .HEX. Програмата за PIC процесора и съдържанието на EEPROM чиповете за съжаление обикновенно се запазват в шестнадесетичен формат, вместо двоичния формат, което ги прави малко по-големи – два пъти- от колкото те щяха да бъдат(ако HEX файла се състои от 2200 байта, той изисква само 1024 байта(или 8192 бита), когато се програмира в чипа. За да направим всичко още по-идиотско без да е необходимо, HEX файловете могат да бъдат или 8-битови(което реално означава 16-бита) или 16-битови(което реално означава 32-бита). Всички инструменти за програмиране разбират 8-битовите HEX файлове – също така наричани INH8M, но много от тях разбират също и 16-битовите HEX файлове.

Hexserial – 3 байтове шестнадесетично число, което се използва от доставчика за достъп до смарт картата.

Hexmasterkey – шестнадесетично число с дължина 10 байта, което се кодира с hexserial. Ключът hexmasterkey е просто код, който се използва от смарт картата, за да изчисли plainmasterkey от masterkey. Без наличието на hexmasterkey не е възможно правилно да се обнови plainmasterkey.

Hexadecimal – числена система с 16 цифри (0123456789ABCDEF) вместо 10(0123456789) или 2(01). 10 е равно $0A, 100 е равно на $64, 255 е равно на $FF, 256 е равно на $100, а 65535 е равно на $FFFF. За да се обозначи, че това е HEX число, се използва символа на долара или H/0x.
I

ISO-7816 – международен стандарт за смарт картите, използван в телефонните карти, картите за сателитна телевизия, GSM картите, и.т.н.. Той дефинира размера на картата, надеждността, конфигурацията на изводите, нивата на напреженията и скоростите на комуникация и.т.н. – затова хората може да имат впредвид разчни неща, когато те споменават „ISO-7816“. Например, за британска телефонната телефонна карта може да се постави в Videocrypt декодер, а броят на устройствата останали в картата се визуализира върху телевизионния екран, благодарение на стандартизирания комуникационен протокол дефиниран в ISO-7816! Начинът, по който PIC чиповете се програмират разбира се не е дефиниран в ISO-7816. Виж също така „ATR“.

Impulse Pay Per View – или interactive pay per view(ippv, интерактивно плати, за да гледаш) е разширение на обикновенната ppv. Вече Вие няма да бъдете таксувани за общото събитие, а вместо това ще бъдете таксувани за времето през което сте ползвали услугата.

Instructions – seca използва така наречените instruction bytes(INS), за да комуникира между CAM модула и смарт картата. Тези инструкции се използват например, за да реализира заявка между картата и доставчика за данни, оторизация, ECM, EMM и др.

Irdeto – организация, основана от Ir. den Toonder(от тук и името). Тази организиция разработва системи за сигурност на преносът на данни като например ppv(pay per view, плати, за да гледаш) и ippv(impulse pay per view). Най-добре известните доставчици, които използват Irdeto за тяхните излъчвания са Premiere World, Canal+, Stream и Nova.

K

 

Key – тайно число, върху което е базиран алгоритъма за кодиране.

 

 

L

LNB – нещото в средата на сателитната чиния, приемащо сигналите от сателитите. Чинията отразява и фокусира тези сигнали в LNB.

Logging – процесът на записване на информацията съдържаща се в потока между CAM модула и смарт картата. Информационния поток съдържа, освен всичко останало, ключовете, които се използват от доставчика, за да управлява картата.

 

M

Man key – абревиатура на Management Key – Administration Key – специален главен ключ, чрез който се кодират другите ключове.

Memory – всички памети съдържат определен брой адресируеми клетки. Всяка клатка може да съдържа информация между 0 и 255 ако паметта е традиционна 8-битова памет(2^8=256). Вътрешно тя е изградена от 8 бита, които могат да бъдат или 0(изключено захранване) или 1(включено захранване) – тъй като съществуват 256 различни комбинации. (Понякога, модерните компютърни програми могат да интерпретират голямо обем байтове в един и същи момент, например 16 или 32 бита по едно и също време, вместо по отделно.

MPEG – motion JPEG(движещ се JPEG), метод за компресия за описанието на променящо се изображение(като телевизионното изображеие) с възможно най-малко информация. MPEG-3 (или MP3) е MPEG метод за компресия на аудио. ZIP е друг медот за компресия, но той основно е за всякакъв тип информация, за разлика от MPEG, който е специализиран, за да бъде ефективен при движещите се изображения (и MP3 за аудио). PAL TV се състои от 24 кадъра в секунда, а понякога MPEG неописва пълния кадър, а вместо това описва само това, което се изменило между два сходни кадъра! С MPEG, може да се постигне забележително съотношение на компресия от 2000% или по-добро при движещите се изображения – колкото повече Европейски е филма, толкова по-добра е компресията. Обикновенната техника за компресия на изображения също се използва – тя е основана на JPEG, която е загубна (означава, че Вие губите част от информацията в картината, сравнено с момента преди компресията, но разбира се Вие може да го компенсирате с използването на по-добра разделителна способност) техника за неподвижни изображения. Тъй като MPEG е компютърно-базиран метод за компресия, той може разбира се да бъде използван при цифрово излъчваните телевизионни канали. С цифровата телевизия, 20 канала могат да се предават върху една и съща честота на предавателя благодарение на MPEG2! (Много хора мислят, че MPEG2 е телевизионен формат като PAL,D2MAC или NTSC, но не е така. Той се използва в много различни формати за цифрова телевизия).

Masterkey & Plainmasterkey – кодирания, респективно некодирания 8 байтов ключ, използван за включването на определени функции, като например „отварянето“ на картата. Ключът masterkey може да бъде изчислен от сумата на hexserial и групата на доставчика. Затова формулата е елементарна: hexserial + групата на доставчика = masterkey. Ключът masterkey също така понякога се нарича Key00. Когато masterkey се записва върху картата, това се осъществява с некодираната версия на ключа(the plainmasterkey). Ключът plainmasterkey е необходим за по-нататъчното обработване на ключа- и информацията за канала.

MOSC – Modified Original Smard Card(Модифицирана Оригинална Смарт Карта).Това са оригиналните карти предоставяни от доставчика.

Multicrypt – Мултикрипт приемниците са универсални приемници, които използват общи интерфейси(виж „common interfaces“), за да служат като носител за отделните CAM модули. Мултикрипт приемниците са разработени под натискът на пазара. Тяхната гъвкавост се основава на възможността да се host-ват няколко CAM модула, като по този начин им позволява да настанят няколко системи за кодиране.

Original cards – оригиналните карти са разбира се, тези издадени от каналът към абонатите.
P

PAL – телевизионната система използвана в Европа. В Америка се използва NTSC.

PCB – печатна платка(напр. самата карта върху която запоявате чиповете)

Phoenix interface – устройство с точно същата функционалност като тази на smartmouse, но не е съвместима с smartmouse. Оригинално използвана, за да се ре-активира определена версия от оригинални Sky карти(от там и името).

Processor – основната част или „мозъка“ на компютъра. Той прочита програмата съхранена в паметта, и прави това което се казва в нея.Той може да изчисли по математичен път, да създава електронни сигнали върху своите изводи, както и да сменя съдържанието в своите клетки памет.

Program – последователност от числа(вариращи между 0 и 255, ако това е 8-битова програма) предназначени за интерпретиране то процесора. Програмата трябва да бъде съхранена в паметта, така че процесора да може да я прочете и изпълни. В микроконтролерите, програмата се съхранява в ROM(ако чипа е OTP) или EEPROM паметта. Всяко число представя инструкция за процесора, например 4, 120, 84, 44 може да означава „раздели 120 на 84 и постави резултата в 44-та клетка от паметта“. Програмите са специфични за всеки един процесор, така че програмата за PC-процесора неможе да бъде разбрана от PIC-процесора или от Macintosh процесор(напр. процесор Motorola). Обаче ако програмният език се компилира, същият изходен код може да се използва както за PC, така и за Macintosh.

Pay Per View – (ppv) както и името подсказва, е техника използвана, за да се таксува потребителя само за канала който гледа. Затова само с ppv, когато искате да гледате филм или спортен мач, вие ще платите само за тази програма.