Инвертор на напрежение от 1,5V до 10V

Оригинално заглавие: 1.5v to 10v INVERTER

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Тази изключително интелигентна схема ще преобразува напрежение със стойност 1.5v към 10v, за да заеме мястото на тези

скъпи 9V батерии, като също осигури 5V напрежение за проект с микроконтролер.

Но „умната“ част е секцията за регулиране на напрежението. Тя намалява тока до по-малко от 8 mA, когато не се черпи

ток от изхода. Чрез товара от 470R и 10V, изходният ток е 20 mA и пада на напрежение е по-малък от 10mV.

Потенциометърът ще настрои изходното напрежение от от 5.3 V до 10V.