Уоулки Толки

Оригинално заглавие: WALKIE TALKIE

Източник: talkingelectronics.com

Превел: Т.Б.

Почти всички компоненти в 4-транзисторната схема се използват, както за предаване, така и за приемане. Което само по себе си, прави този дизайн изключително икономичен.

От стъпалото, създаващо честотата трябва да се премахне единствено кристала, и схемата става приемник. Следващ по ред е усилвателят изграден от три директно свързани транзистора с голям входен ток. първият транзистор е пред-усилвател, а следващите два са свързани по схема дарлингтон – за да управляват трансформатора на говорителя.

Погледнете пълното описание на статията за „Свързване по 27MHz“.


www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html